Упутство за сале 25 и 26 Павиљона Рашовић, верзија 03.04.2017.

Распоред коришћења сала је на сајту http://rti.etf.rs/sale.

Рачунари у лабораторији П26 су предвиђени за слободан рад студената у терминима када лабораторија није резервисана.

Username се формира од: првог слова презимена и имена, 2 цифре године уписа и 4 цифре броја индекса, без слова d на крају.
Повремено се без упозорења бришу постојећи налози са подацима,
па на основу списка активних студената креирају нови празних шифара.
У случају проблема са налозима и интернетом, јавити се администраторима у лабораторији 25 или на rtiadmin@etf.rs.

Email адресе запослених су облика име.презиме@etf.rs.
Питања и сугестије у вези лабораторије слати путем nenad.korolija@etf.rs, уколико одговор није хитан.

Изгубљене ствари тражити на ормарима, код дежурних и код спремачица.